"Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğinizi kuruyoruz"

Rehberlik

Rehberlik

Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mefkûre Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak amaçlarımızdan biri, öğrencilerin benliğini tanıyan, farkındalık düzeyi yüksek, arkadaşlarıyla uyum içinde yaşayan, olumlu davranışlar sergileyen, iletişim becerileri yüksek ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Hedeflerimizden bir diğeri de öğrencilerimizin kendilerinin ve çevresindekilerin duygularını fark edebilen ve ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, kendisi ile barışık, yapıcı bireyler olabilmeleri ve kendi bireysel yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayabilmeleridir.

Bu süreçte, rehberlik biriminin en büyük destekçileri evde anne babalar, okulda ise öğretmenlerdir. Rehberlik Birimi, tüm öğrencilere destek olurken, onların bireysel farklılıklarını önemser. Bu doğrultuda, bireysel farklılıklara bağlı olarak, rehberlik hizmeti sunarken öncelikli hedef önleyici rehberlik etmektir.

Rehberlik hizmetinde rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, anne-baba ve öğrenci ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünün temel öğesi öğrencidir. Çocuğun duygusal, sosyal ve akademik gelişimi için; anne-baba, öğretmen ve uzman rehber bir bütün olarak çalıştığında amaca ulaşılabilir. Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantısal ve kendiliğinden, bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı olarak gerçekleştirilir.

Mefkûre Anaokulumuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin esası, problem ortaya çıkmadan önlemektir. İnsan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemde çocuklarımızın aldığı eğitim ve bakımın niteliği daha sonraki dönemler üzerinde çok etkili olacaktır.

Bu bilinçle, akademik ve bilimsel yaklaşımla sevgi ve şefkati birleştirmeyi ilke edinen okulumuzda yıl boyunca sizlere gereksinim duyduğunuz her konuda psikolojik, sosyal ve duygusal destek vermeyi de amaçlamaktayız.

Bu çalışmalarımız; Aile ve Rehber Öğretmen tarafından yapılacak olan ön görüşmeler, yıl boyunca ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılacak olan randevulu görüşmeler ve önemli olduğu düşünülen çeşitli konularda sizlere sunulacak olan seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Mefkûre Anaokulu Rehberlik Bölümü uygulamalarımız, "Her çocuk özeldir ve değerlidir." ilkesiyle hareket eder.

 

Mefkûre Anaokulumuzda rehber öğretmen çocuklara, öğretmenlere ve ailelere danışmanlık eder.

• Sınıflarda bizzat bulunarak her çocuk hakkında gözlemler yapmaktadır.
• Rehberlik programımızın temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.
• Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.
• Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz.
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.

Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dökümanımızdan erişebilirsiniz.